Probleme IS 11-12

Re: Probleme IS 11-12

by Flavia Oprea -
Number of replies: 0
Salutare,

Nu există penalizare pentru încărcarea unei submisii greșite.

În regulament [1] este explicat inclusiv printr-un exemplu cum se calculează timpul total (sau penalty-ul). Este o modalitate de a calcula punctajul care se folosește în multe alte competiții de programare.

5.5 În cadrul etapei locale, județene, respectiv naționale a Olimpiadei de Informatică Aplicată AcadNet, pentru secțiunea Interoperabilitate Software, punctajul final al fiecărui concurent va fi calculat în funcție de numărul de probleme rezolvate corect și timpul total acumulat. Timpul total reprezintă numărul de minute de la începutul concursului până când o problemă a fost rezolvată. De exemplu, dacă un elev rezolvă două probleme, prima după 5 minute de la începutul concursului și a doua la 17 minute de la începutul concursului, atunci timpul total al elevului va fi 22. Punctajul final obținut de fiecare concurent va fi calculat după formula: P = (PR * 120 - TT), în care P = punctajul final acordat fiecărui concurent, PR = numărul de probleme rezolvate corect de către concurent pe durata concursului, TT = timpul total acumulat de fiecare concurent pentru proba practică.

[1] https://acadnet.ro/ro/concurs/regulament